Aquaplan - vodohospodářské projekty
ing Petr Kuda
vodohospodářské projekty


home
projekty
reference
historie
kontakt
napište mi

doporučuji:
 katalog projektový firem
 dopravní projekty EPROJEKT

projektová činnost

Firma Aquaplan se zabývá projekční a inženýrskou činností v oblasti vodohospodářských a ekologických staveb. Pro tyto stavby zabezpečuje následující činnosti:

  • inženýrsko - hydrogeologický průzkum
  • polohopisné a výškopisné geodetické zaměření staveniště
  • posouzení vlivu naživotní prostředí (E.I.A.)
  • předprojektovou dokumentaci včetně vydání územního rozhodnutí
  • projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby včetně vydání stavebního povolení
  • autorský dozor na stavbě
  • kolaudaci stavby včetně vyhodnocení zkušebního provozu
  • provozně manipulační a havarijní řád včetně odpadového hospodářství
  • poradenství v oblasti poskytování finančních dotací z programů ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství ČR

Při zpracování větších projekčních celků bylo nutno vytvořit realizační tým jednotlivých profesních pracovníků. Toto je řešeno formou spolupráce s následujícími specialisty s autorizací v příslušném oboru:

geodetické a měřičské práce:
Ing. Janura Roman
janura(@)volny.cz
geologický průzkum:
Ing. Tylich Jaroslav
tylich@tiscali.cz
dopravní stavby:
Ing. Majer Michal
majer(@)eprojekt.cz
www.eprojekt.cz
kolejová doprava:
Ing. Smolík Karel
nort(@)nort.cz
www.nort.cz
urbanistika:
Ing.arch. Vrubel Stanislav
archall.lipnik(@)seznam.cz
stavební část a interiéry:
Samohýl Tomáš
samohyl(@)eprojekt.cz
dotace z fondů EU
Ing. Calábek Aleš
calabek(@)ghconsult.cz
www.ghconsult.cz
elektro + MaR
Mercon Přerov
merconpr(@)mercon.cz
www.mercon.cz
posuzování vlivu na živ. prostředí (EIA)
Ing. Václavík Jaroslav
vaclavik.ekova(@)tiscali.cz
webdesign, webhosting
Eprojekt s.r.o.
info(@)eprojekt.cz
www.eprojekt.cz
biologické průzkumy a posudky
RNDr. Holzer Miloš
mholzer(@)volny.cz